วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ

นายธีรพงศ์  สวาสดิ์กลิ่น รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.จ.บ. เดินทางไปร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องจากในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2560 ณ บริเวณอนุสรณ์สถานอู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม (อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ) หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560  

เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกประจำการจากการปฏิบัติหน้าที่เจ็บป่วย

นายธีรพงศ์  สวาสดิ์กลิ่น รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี เยี่ยมพร้อมมอบเงินบำรุงขวัญแก่ทหารผ่านศึกประจำการ ให้กับอาสาสมัครทหารพราน สุนทร  กันทะรังษี อายุ ๔๐ ปี ป่วยเนื่องจากอาการคลุ้มคลั่ง ได้เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน 2560

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

ร่วมงานฌาปนกิจศพ

นายธีรพงศ์  สวาสดิ์กลิ่น รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.จ.บ. และตัวแทนเครือข่ายทหารผ่านศึกจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ พลทหาร เพียร  นุชวงศ์  ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 2 เลขที่ 645/12 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่กรณีสงครามเอเซียบูรพา ณ วัดหิรัญญาราม (หวัก) ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560

เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก

นายธีรพงศ์  สวาสดิ์กลิ่น รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.จ.บ. และตัวแทนเครือข่ายทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกผู้สูงอายุและชราภาพ พลทหาร จริน  ก้องโสตร อายุ 93 ปี ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 2 เลขที่ 5264/13 บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 5 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

นายธีรพงศ์  สวาสดิ์กลิ่น รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตัจนทบุรี พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.จ.บ. มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมี พลเรือตรี นพดล  ปัญญาโฉม (นย.)/รองผู้บัญชาการกองกำลังด้านจันทบุรี - ตราด/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 ส่วนแยก 3 เป็นผู้แทน  พลเรือโท รัตนะ  วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด/หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560